Ilo toimia yhdessä

Ano koulutustukea

Sihteeriyhdistyksen jäsen voi hakea koulutustukea täydennyskoulutukseen, jonka maksaa itse. Koulutustuen tarkoitus on edistää jäsenten ammattipätevyyttä ja se maksetaan vain täydennyskoulutukseen, ei esim. kokonaan uuteen tutkintoon. Koulutustukea voi hakea myös Sihteeriyhdistyksen järjestämiin seminaareihin. Kielikoulutukseen myönnetään koulutustukea vain, mikäli kysymyksessä on ammattialaan liittyvä opiskelu tai erikoisalan (esim. markkinoinnin) opiskelu vieraalla kielellä. Yleiseen kielten opiskeluun koulutustukea ei myönnetä.

Paljonko voi saada

Koulutustukea voidaan myöntää enintään 500 euroa, kuitenkin enintään 2/3 kokonaiskustannuksista.

Miten haetaan

Koulutustukea haetaan lomakkeella. Hakemukset toimitetaan yhdistyskoordinaattorille

Hakemus käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa, jonka ajankohdan yhdistyskoordinaattori ilmoittaa hakijalle.

Hakemukseen liitetään kurssin ohjelma ja hyväksymistodistus tai sitova ilmoittautuminen. Lisäksi tulee selvittää koulutuksen kokonaiskulut (opintomateriaali, matkakulut yms.).

Koulutustukea voi hakea, kun jäsenyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään kolme vuotta koulutustuen hakupäivään mennessä tai edellisen koulutustuen myöntämisestä on kulunut kolme vuotta. Koulutustukea ei myönnetä takautuvasti eikä myönnetyn koulutustuen käyttötarkoitusta/-kohdetta voi vaihtaa.

Hakemusten käsittely ja maksatus

Koulutustukea myönnettäessä etusijalla ovat aktiivisesti yhdistyksessä toimivat ja koulutustukea ensi kertaa hakevat. Yhdistyksen hallitus käsittelee hakemukset ja päättää koulutustuen jaosta. Yhdistyskoordinaattori ilmoittaa hakijoille kirjallisesti hallituksen päätöksestä.

Koulutustuki maksetaan sen jälkeen, kun saaja on esittänyt alkuperäiset kulutositteet ja selvityksen koulutustuen käytöstä. Nämä lähetetään maksatusta varten yhdistyskoordinaattorille yhdessä pankkiyhteystietojen kanssa. Koulutustuki on nostettavissa myöntämistä seuraavan kalenterivuoden aikana, minkä jälkeen oikeus koulutustukeen raukeaa.

Lisätietoja koulutustuesta saat yhdistyskoordinaattorilta.