Hallituksen loppuvuoden kokouspäivät
15.5.2018

Hallitus kokoontuu vuoden 2018 aikana vielä seuraavasti

kevät 14.6.

syksy 29.8., 13.9., 16.10. ja 20.11.