Ilo toimia yhdessä

Tampereen jaoston historia

Perustamiskokous 10.9.1973
Tampereella perustamiskokouksen 10.9.1973 kutsui koolle Maj-Lis Rissanen. Jo marraskuussa 1972 Maj-Lis, joka oli liittynyt Sihteeriyhdistyksen jäseneksi 1964, ja kaksi muuta yhdistyksen tamperelaisjäsentä Raija Takala ja Päivi Mäkinen kokoontuivat parinkymmenen muun asiasta kiinnostuneen kanssa neuvottelemaan toimikunnan perustamisesta. Kiinnostus paikalliseen toimintaan oli herännyt yhdistyksen Tampereella pidetyillä luentopäivillä.

Maj-Lis Rissanen ensimmäinen puheenjohtaja
Perustamiskokouksessa oli läsnä 26 sihteeriä, ja Maj-Lis Rissanen valittiin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi. Perustajäsenenä oli myös Annu Kuismanen, Maj-Lisin työtoveri Suomen Trikoolta. Annu oli toimitusjohtajan ja Maj-Lis varatoimitusjohtajan sihteeri. He olivat myös Tampereella toimineen erävirallisen sihteeriryhmän, Teollisuussihteereiden jäseniä. Ryhmään kuului suurimpien tamperelaisyritysten johtajien sihteereitä, jotka myöhemmin päättivät erottaa Sihteeriyhdistykseen liittyneet jäsenensä.

Koulutustoiminta tärkeää
Jaoston ensimmäisinä toimintavuosina toimintasuunnitelmassa painotettiin koulutustoiminnan tärkeyttä ammattipätevyyden ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi. Aiheina olivat suomen kieli, kokoustekniikka, pikakirjoitus ja tapatietous. Yhteistyössä Oy Alko Ab:n kanssa järjestettiin viinikursseja, ja kuukausikokousten sekä ekskursioiden yhteydessä pidettiin esittely- ja esitelmätilaisuuksia. Jaosto oli myös edelläkävijä, kun Maj-Lis Rissanen käynnisti koulutuksen järjestelmällisen konekirjoituksen ja asiakirjastandardin käyttöönotosta Tampereella.

Yhteistoimintaa muiden jaostojen kanssa
Yhteistoimintaa muiden jaostojen kanssa pyrittiin kehittämään erityisesti Anneli Kääpä-Soljan puheenjohtajakaudella. Yhdistyksen silloisen hallituksen jäsenenä hän kutsui yhdistyksen hallituksen ja kunniapuheenjohtaja Helvi Kalkkisen jaoston vieraaksi. Isäntänä toimi Annelin esimies, Tampereen yliopiston rehtori Reino Erma.

Sihko-koulutus yhteistyössä yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa
1980-luvulla koulutustoimintaa terävöitettiin yhteistyöllä Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kanssa ja järjestettiin esimiehille tarkoitetun JOKO-koulutuksen periaatteilla vaativa SIHKO-koulutus. Siihen osallistui noin 30 jaoston jäsentä, jotka perehtyivät strategia-asioihin, kansainvälistymiseen ja talousasioihin. Sihko-idean äiti, vuoden 1985 puheenjohtaja Anja Taskinen toimi myös yhdistyksen koulutus- ja luentopäivätoimikunnissa.

Kansainvälisyys
Jaoston puheenjohta Eeva Duce toimi yhdistyksen edustajana useissa kansainvälisissä tilaisuuksissa mm. sihteerikongressissa Los Angelesissa. Myöhemmin Eeva valittiin myös yhdistyksen puheenjohtajaksi. Kansainvälisyysasioita hoiti aktiivisesti myös Arja Rajakaltio, ja hänen jälkeensä Anu Öhberg, joka toimi myös jaoston puheenjohtajana ja luentopäivätoimikunnan puheenjohtajana.

Vilkasta ja monipuolista toimintaa
Toiminta oli vilkasta ja monipuolista, kuten Anne Arran puheenjohtajakauden 1987 toimintakertomukseen on kirjattu:

 • tammikuussa matka Helsinkiin, Willensaunassa Kauppamatkustajan kuolema
 • helmikuussa kevätkokous Tampereen Taidemuseossa
 • maaliskuussa käynti väestönsuojassa, tutustuminen suojelutoimintaan
 • huhtikuussa Sihteeristrategia -koulutus, prof. Tauno T. Mäki
 • toukokuussa Pohjola-yhtiöiden vieraana, esitelmä naisen elämänkaaresta
 • elokuussa Valkeakoski, Yhtyneet Paperitehtaat ja Visavuori
 • syyskuussa Pyynikki Oy, yritysesittely ja maistiaiset
 • syyskuussa Persoonallisuuden kehittämisseminaari sisäisten voimavarojen käytöstä
 • lokakuussa syyskokous, Tampereen kauppaopiston aikuiskoulutusosasto, esitelmä Stressi ja työyhteisön ihmissuhteet
 • marraskuussa Rauma-Repola Tampere, Anja Taskinen esitteli muistion Sihteeristrategia -koulutuksesta
 • joulukuussa uusien jäsenten ja johtokunnan installointi Rakennuskunta Hakan edustustiloissa

Osallistuminen sihteerikoulutuksen kehittämiseen
Jaoston toimintaa ja jäsenten asiantuntemusta arvostettiin, ja niinpä 1990-luvulla käynnistyi yhteistyö Tampereen kauppaoppilaitoksen kanssa. Jaoston silloiset puheenjohtajat, Eeva Duce, Sinikka Solio, Leena Tammi ja Arja Rajakaltio toimivat asiantuntijoina sihteerikoulutusta kehitettäessä. Jaoston johtokunnalta pyydettiin asiantuntijalausunto sihteerin ammattitutkinnon opetussuunnitelmasta, ja jaoston jäsenet osallistuivat tutkinnon suorittajien näyttöjen arviointiin. Arja Rajakaltion puheenjohtajakaudella tiivistettiin aikaisemmin käynnistettyä yhteistyötä pirkanmaalaisten HSO-sihteerien kanssa, ja vuonna 1997 vietettiin yhdessä kansainvälistä sihteeripäivääkin Vanajanlinnassa.

Useat valtakunnalliset luentopäivät Tampereella
Tampereen jaosto on toimintansa aikana järjestänyt useat valtakunnalliset luentopäivät, joiden tuotolla on rahoitettu toimintaa. Vuonna 1996 ne pidettiin Ikaalisten kylpylässä, ja tuotto mahdollisti parikin yhteistä ulkomaan matkaa. Jaostolla oli myös mahdollisuus jakaa sihteerin ammattitutkinnon suorittajille stipendejä, joita ovat puheenjohtajakaudellaan käyneet jakamassa Arja Rajakaltio, Outi Heino, Anu Öhberg Tampereen ja Sirkka Sampakoski Ikaalisten kauppaoppilaitoksessa.

Mukana Secretarius-toimikunnassa
Vuosien varrella tamperelaiset ovat olleet innokkaasti mukana Secretarius-toimikunnassa. Lehden ulkoasun uudistamisessa ansioitui jaostomme jäsen Nina-Maija Geselle, joka toimi lehden päätoimittajana neljä vuotta. Myös Aune Karin (vuoden 1989 puheenjohtajan) ja Anja Ojasen ilmoitusten hankintataidoilla on ollut suuri merkitys lehden taloudelle.

Uuden vuosituhannen alkaessa monet jaoston innokkaista aktiivijäsenistä jäivät eläkkeelle ja sihteerin ammatissa toimivien nuorten värvääminen jäseniksi oli ongelmallista. Jäsenmäärä, joka 1990-luvun puolivälissä oli yli 120, putosi alle sadan. Valtakunnallisen jäsenhankintakampanjan avulla saatiin onneksi toimintaan mukaan energisiä nuoria, jotka ovat innostuneita kehittämään itseään ja ammattitaitoaan. Jaostomme painoarvo kasvoi huomattavasti, kun ammattitaitoinen jäsenemme Iris Haikka toimi kolme kautta yhdistyksen puheenjohtajana ja hoiti tänä aikana tehokkaasti yhdistyksen sääntömuutoksen. Jaostomme oli edustettuna myös kansainvälisissä yhteyksissä, kun Anu Öhberg toimi vuosina 2005 - 2008 yhdistyksen kansainvälisenä yhteyshenkilönä.

Kunniajäsenet
Jäsenistä on Tampereen jaoston kunniajäseneksi nimitetty Maj-Lis Rissanen ja yhdistyksen kunniajäseneksi Anneli Kääpä-Solja.