Ilo toimia yhdessä

Tarvitsetko kollegan neuvoa?

Perusammattitaito on varmasti kaikilla hallussa, mutta toisinaan tarvitaan sellaista erityisosaamista, mitä ei itsellä vielä ole. Työarjessa törmää myös usein tilanteeseen, ettei omassa organisaatiossa ole ketään keneltä kysyisi neuvoa tai vinkkejä.

Tutulle kollegalle on helppo laittaa viestiä tai soittaa. Jäsenemme auttavat mielellään toisiaan, koska tietävät, että tarpeen tullen saa apua ja neuvoja itsekin. Osaamisen, tiedon ja suositusten jakaminen vastavuoroisesti on kollegaverkostomme ehdoton etu.

Jäsentapaamisissa saat mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia sekä solmia uusia kontakteja, verkostoitua. Verkosto on suurin yksittäinen syy siihen, miksi kuulumme yhteen.

Voit ottaa yhteyttä kollegaan esimerkiksi tilanteissa, joissa tarvitset neuvoja:

 • oman tai toisen paikkakunnan kokoustiloista tai ravintoloista ja kabineteista
 • ohjelmapalvelujen tarjoajista tai tapahtumista
 • pitopalveluyrityksistä tai catering-palveluiden tuottajista
 • sähköisten viestintäpalvelujen tarjoajista ja järjestelmistä (www, intra, extranet, newsletter, jne.)
 • mainostoimistoista, valokuvaajista ja videokuvaajista
 • viestinnän ammattilaisista (sisällöntuottajat, toimittajat)
 • tulkki- ja käännöspalveluiden tuottajista
 • painotaloista ja heidän tilausjärjestelmistä
 • liikelahjatoimittajista
 • liikematkatoimistoista ja heidän varausjärjestelmistä
 • erityistilaisuuksien järjestämiseen
 • tapakulttuurista ja etiketistä
 • toisen paikkakunnan päättäjistä ja avainhenkilöistä
 • HR-järjestelmien toimittajista
 • taloushallinnon palveluiden ja järjestelmien toimittajista
 • konsulttipalveluiden tarjoajista
 • hyvistä kouluttajista, luennoitsijoista ja esiintyjistä


Jaostojen sivuilta löydät yhteystiedot ympäri Suomea. Muistathan, että myös yhdistyskoordinaattorilta voi kysyä neuvoja!